Akhand Kirtani Jatha

The Jatha began under the the guidance and leadership of Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji.